คำถามที่พบบ่อย

หากท่านต้องการเข้าร่วมโครงการจะทำอย่างไร

ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
โทร 02-026-2333 หรือ อีเมล์ [email protected]