โครงการเมืองอัจฉริยะยังคงขยายและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การแบ่งปันข้อมูลจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เมืองต่างๆจะได้รับประโยชน์จากการแบ่งปันข้อมูลในแอปพลิเคชันและภาคส่วนต่างๆของเมืองอัจฉริยะ การแบ่งปันระหว่างเมืองตลอดจนการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะส่งสัญญาณว่าเมืองอัจฉริยะกำลังก้าวไปสู่อีกระดับของการสร้างมูลค่าให้กับพลเมืองและรัฐบาลท้องถิ่น

และในสารบัญข้อมูลเมืองนี้ สามารถเลือกดูข้อมูลและดาวน์โหลดได้เป็นรายข้อมูลตามความสนใจ และในรูปแบบของ "Data API" ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้ คลิ๊กที่นี่

วิธีการใช้ Data API