แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง

แหล่งรวบรวมข้อมูลดิจิทัลประเทศไทย


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานของเมือง คือชุดข้อมูลที่แสดงถึงคุณลักษณะของเมืองพื้นฐาน เช่น ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย การศึกษา การดูแลสุขภาพ อาชญากรรม การขนส่ง และภูมิศาสตร์ โดยแสดงเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์


 

ไม่พบข้อมูล

Loading