รายงานข้อมูลสาธารณะ


ด้านสุขภาพ

   “2579 ชลบุรี เป็นผู้นำด้านสุขภาพ สู่เมืองสุขภาพดีที่ยั่งยืน” เป็นเป้าหมายระบบสุขภาพของจังหวัดชลบุรี กล่าวคือ ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพชุมชนสามารถจัดการสุขภาพ และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมพัฒนาระบบสาธารณสุข อย่างยั่งยืน


 

จำนวนผู้ติดเชื้อ covid-19 รายวัน

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

ปกป้องตนเองและคนรอบตัวโดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 – ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ – รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม – สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้ – ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก – ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม – เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย -หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์ โปรดติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้ออื่นๆ

จำนวนผู้ติดเชื้อ covid-19 รายวัน

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

ปกป้องตนเองและคนรอบตัวโดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 – ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ – รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม – สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้ – ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก – ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม – เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย -หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์ โปรดติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้ออื่นๆ

ข้อมูลสถานพยาบาลเอกชน

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

กราฟแสดงรายละเอียดจำนวนสถานพยาบาลเอกชน/จำนวนเตียง จำแนกตามพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี (อำเภอ)

แหล่งข้อมูลจัดเก็บโดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานพยาบาลเอกชน

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

กราฟแสดงรายละเอียดจำนวนสถานพยาบาลเอกชน/จำนวนเตียง จำแนกตามพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี (อำเภอ)

แหล่งข้อมูลจัดเก็บโดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

Loading