ติดต่อเรา

ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

เลขที่ 80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-026-2333
อีเมล์: [email protected]